Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB) a inaugurat primul Spital Universitar Veterinar de Urgenţă din România - "Prof.dr. Alin Bîrţoiu", în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară.
Inaugurarea s-a făcut pe 29 februarie a.c. in prezenta Premierului României, a Ministrului Educației și Cercetării, a Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a reprezentanților mediului profesional și academic din România, fiind prezenți rectorii și reprezentanții universităților de științe agricole și de medicina veterinara din Cluj Napoca, Timișoara și Iasi, dar și ai altor universitati din România.
Este un moment de referinţă în creșterea calităţii actului medical în medicina veterinară din România. Unicitatea spitalului derivă din diversitatea specializărilor şi dotărilor, precum şi din capacitatea de spitalizare a cazurilor 24/24, diferenţiat în funcţie de specie şi gravitatea patologiei.
Spitalul este dotat cu echipamente medicale de ultimă generație, cu 50 de locuri internare/spitalizare, are posibilitatea de efectuare a 8 operații simultan, in absolut toate specializările iar cazuistica poate depăși 250 de cazuri pe zi.
Necesitatea unui spital universitar de urgenţă în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară a reieşit din dorinţa de a oferi studenţilor, corpului academic şi profesional cele mai moderne şi complete dotări, integrând toate specialităţile şi serviciile accesibile domeniului medicinei veterinare. Prin această nouă unitate spitalicească, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti se aliniază la standardele internaţionale atât în pregătirea clinică a studenţilor veterinari, cât şi în calitatea actului medical.
Totodată, cu această ocazie s-a inaugurat și Centrul Universitar de Medicină Experimentală care asigură baza materială și condițiile necesare desfășurării activităților de diagnostic și cercetare conform tuturor standardelor integrate legislației naționale și europene în domeniu și care dispune de facilități specifice pentru cabaline, rumegătoare, suine, păsări, carnivore cât și pentru cele de laborator: rozătoare (leporide, cobai, șobolani, șoareci etc) și animale acvatice.
Cu aceasta ocazie, Premierul României a declarat “Vom fi foarte aproape de lumea universitară şi ne dorim ca universitățile să se implice din ce în ce mai serios în zona cercertării, asta fiind şi directiva europeană”.
Investiția de peste 21 milioane de lei a fost realizată cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Educației și Cercetării și din fondurile proprii ale USAMV București. (Tamara Timofti)
S-a deschis primul
Spital  Universitar Veterinar de Urgentă
din România, la USAMV Bucuresti
Editie electronica a publicatiei tiparite
Top Business -    fondata 1993,
Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Promovam  performanta  economica!
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei tiparite Top Business - 
fondata 1993,  Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Editie electronica a publicatiei tiparite Top Business - 
fondata 1993,  Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Promovam  performanta  economica!