La 31 martie2020, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 34.123 milioane euro, față de 35.830 milioane euro la 29februarie 2020.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:
         Intrări de3.252 milioane euro,reprezentând modificarea rezervelor minime în valutăconstituite de instituţiile de credit,alimentareaconturilor Ministerului Finanţelor Publice,alimentarea contului Comisiei Europeneși altele;

         Ieşiri de 4.959 milioane euro, reprezentând reducerea ratei rezervelor minime obligatorii, modificăriale rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, plăţi de rate și dobânzi în contul datoriei publicedenominate în valutăşi altele.
Menționăm că 24 februarie - 23 martie 2020 este perioada de aplicare a deciziei Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României de reducere a ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută  la 6 la sută de la 8 la sută.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.883 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la31martie2020au fost de 39.006milioane euro, faţă de 40.752 milioane euro la 29februarie2020.

Plăţile scadente în luna aprilie 2020 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 250 milioane euro.
Notă:
Seriile cronologice aferente rezervelor internaționale (disponibile începând din aprilie 2005) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă va fi publicat pe 4 mai 2020. Calendar de diseminare: http://www.bnr.ro/Calendar-984.aspx.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Rezervele-internationale-4149.aspx.
Rezervele internaţionale-martie 2020
Editie electronica a publicatiei tiparite
Top Business -    fondata 1993,
Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Promovam  performanta  economica!
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei tiparite Top Business - 
fondata 1993,  Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Editie electronica a publicatiei tiparite Top Business - 
fondata 1993,  Anul XXVIII -
nr. 4 (903) Aprilie 2020
Promovam  performanta  economica!